•  Gwarantem jakości usługi jest właścicielka firmy – z wykształcenia mgr inż. budownictwa, od 18 lat licencjonowany zarządca nieruchomości, posiadająca doświadczenie w pozyskiwaniu dofinansowań , księgowości, zagadnieniach prawnych oraz w zarządzaniu projektami;
 • Wciąż dążymy do unowocześniania metod zarządzania;
 • Regularnie podnosimy swoje kwalifikacje z zakresu zarządzania nieruchomościami, administracji, przepisów prawnych i obsługi księgowej Wspólnot Mieszkaniowych.
 • Pracujemy na nowoczesnym, rozbudowanym systemie księgowym stworzonym z myślą o wspólnotach mieszkaniowych .
 • Dbamy o należyte przepływy płatności, prowadzimy windykację należności od właścicieli lokali i kontrahentów, dzięki czemu nie dopuszczamy do powstania zaległości długoterminowych,
 • Priorytetami są dla nas zachowanie należytego stanu nieruchomości i sprawna komunikacja ze wszystkimi członkami Wspólnoty Mieszkaniowej.
 • Zapewniamy stały kontakt telefoniczny oraz on-line.
 • Organizujemy pracę konserwatorów w taki sposób, aby zapewnić możliwość usunięcia każdej awarii w najkrótszym czasie, także w niedziele i święta.
 • Zapewniamy każdemu właścicielowi stały dostęp internetowy do indywidualnego konta, na którym odnotowany jest stan bieżących rozrachunków indywidualnych ze Wspólnotą oraz ogłoszenia dotyczące Wspólnoty Mieszkaniowej.
 • Stawiamy na jakość wykonywanej usługi:
  ◦ zapewniamy szybką reakcję na wszelkie problemy i sprawne ich rozwiązywanie;
  ◦ opieramy naszą działalność na bezpośrednich kontaktach z właścicielami i zarządami wspólnot;
  ◦ jesteśmy po to, żeby załatwiać wszelkie sprawy za zarząd wspólnoty:
  ▪od zarządu oczekujemy wyłącznie podjęcia decyzji w sprawach istotnych
  ▪ rozeznajemy i prowadzimy każdy problem od początku do końca
  ▪ przedstawiamy zarządowi istotny problem/zagadnienie w sposób zwięzły i rzeczowy
  ▪ przedstawiamy możliwe alternatywne rozwiązania problemu/zagadnienia ze wskazaniem i uzasadnieniem optymalnego wariantu
 • Wiemy, że odpowiadamy za cudzy majątek, dlatego jesteśmy bezwzględni w egzekwowaniu obowiązujących przepisów;
 • Najważniejsza jest dla nas Wspólnota i dobro jej członków – nie boimy się ciężkiej pracy oraz ilości obowiązków,
 • Oferujemy wysoki standard pracy przy zachowaniu optymalnego poziomu kosztów
 • Dysponujemy dużym zapleczem sprawdzonych usługodawców, gwarantujących profesjonalną obsługę nieruchomości w każdym zakresie z zachowaniem konkurencyjnych cen.
 • Posiadamy doświadczenie i umiejętności negocjacyjne oraz znajomość aktualnych stawek rynkowych na materiały i usługi, co pomaga nam w optymalizacji kosztów.
 • Nie ograniczamy się tylko do administrowania – oferujemy też NADZÓR INWESTORSKI w przedsięwzięciach remontowych:
  ◦ Sporządzamy i realizujemy:
  ▪ montaż finansowy, pozyskanie dofinansowania, formalne pozwolenia,
  ▪ przedmiary, procedury przetargowe, specyfikacje, dokumenty (np. umowa zabezpieczająca Wspólnotę)
  ▪ przeprowadzenie konkursów ofert, negocjacje z wykonawcami
  ▪ proces realizacji – ciągły nadzór, cotygodniowe spotkania z inspektorem nadzoru i wykonawcą – z których powstają protokoły, odbiory robót,
  ◦ Jest to gwarancja dla Wspólnoty, że zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta finansowa, gwarantująca jednocześnie wysoką jakość wykonywanych prac, a remonty zostaną zrealizowane pod pełną kontrolą.